Aby pobrać zdjęcie, należy kliknąć na nim prawym przyciskiem myszki, a następnie wybrać opcje zapisz grafikę jako (chrome) lub zapisz obraz jako (firefox).